Skip to main content

Bildiri Konuları

 • Kurumsal Dayanıklılık
 • Aile işletmelerinde sahiplik ve hisse dağılımı
 • İş hayatından gelen girişimci ve aile bireyi olan yöneticiler
 • Aile işletmelerinde büyüme ve getirdiği sorunlar
 • Aile işletmelerinde 2. (veya 3.) kuşağa (nesle) geçiş ve yönetimi devir sorunları
 • Kuşaklararası (nesiller arası) farklılıklar ve aile işletmeleri üzerindeki etkileri
 • Aile işletmelerinde yönetim kurulları ve yönetim kurullarında “dışarıdan üye”
 • Aile işletmelerinde profesyonel yöneticilik
 • Vergiler ve miras hukuku ile ilgili sorunlar
 • Aile kültürü
 • Aile işletmelerinde halka açılma 
 • Aile anayasası ve aile meclisi (konseyi) uygulamaları
 • Aile işletmelerinde Markalaşma ve Sürdürülebilirlik 
 • Aile Şirketi dinamikleri
 • Aile Şirketi Kurumsallaşma süreçleri
 • Sürdürülebilirlik ve sağlıklı büyüme
 • Mevcut ve gelecek nesillerin eğitimi
 • Profesyonellere devredilmiş şirketler ve geçiş zorlukları
 • Aile şirketlerinin Uluslararası işbirliğine bakışı
 • Yönetimde şeffaflık
 • Aile şirketlerinde Kuşaklar