Skip to main content

Kabul Edilen Bildiriler

Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliklerinde Sosyal Sermayenin Kuşaklar Arası Geçişi "Mehmet Akif Çini, Mustafa Atilla Arıcıoğlu, Meral
Erdirençelebi"
Bir Aile İşletmesinde Sürdürülebilir Üretim Amacıyla Hurdaya Ayrılan Malzemelerin ve Atıkların Geri Dönüşümü Üzerine Vaka Analizi Murat Taha Bilişik
 
Sürdürülebilirlik Açısından Halkla İlişkiler Perspektifinde Web Sitelerinin İncelenmesi: Taider Kurumsal Üyeler Örneği Adnan Duygun
Aile İşletmeleri ve Sürdürülebilirlik Üzerine Sistematik Bir Literatür İnceleme: 2001- 2021 Bibliyometrik Bir Analiz Nurcan Hakan Çıraklar
Risk Değerlendirme Tabanlı Octave Allegro ile Bilgi Sistemi Güvenliği Aysu Yaşar, Mehmet Kenan Terzioğlu
Aile İşletmelerinde Hukuk Uyuşmazlıkları ve Arabuluculuk Osman Remzi Günver
BİST Aile İşletmelerinde Ticari Borç Yönetimi Bahadır Karakoç, Uğur Arcagök
Etik Kodlar ve Kriz: Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma Ozan Emre Ufacık, Olcay Bige Aşkun
Bireysel Dayanıklılık Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Tuğçe Kumral, Taha Yusuf Çakarel
Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Süreçlerinde Eşbenzeşmenin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma Artür Yetvart Mumcu, Tuğçe Kumral, Mahmut Paksoy
Bir Kurumsal Dayanıklılık Örneği: Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörü Kemal Karayormuk, Huri Nur Anahtar
“İstanbul İli’nde Bir Vakfa Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Kolej Ve Üniversitelerin Vakıf Aile Yönetimi Açısından İncelenmesi Evren Ayrancı, Andaç Toksoy
Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Dayanıklılık Kavramlarının Bibliyometrik Analizi Hüseyin Ozan Altın, İge Pırnar
Aile İşletmesinde Mavi Yakalı Çalışanların Nepotizm Algısı Berna Ağbulut, Feride Bal
Nepotizmin Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Süreçlerindeki Etkileri Üzerine Bir Araştırma Artür Yetvart Mumcu
Aile İşletmeleri Paradigmaları ve Örgüt Kültürünün Yerleştirilmesinde Profesyonel Yöneticilerin Çoğaltan Etkisi Ahmet Turan Öztürk
Kıdemli Aile İşletmelerinin Misyon İfadelerinin Sosyal Sorumluluk Açısından İncelenmesi Şükran Sırkıntıoğlu Yıldırım
Sosyal Medyada Etkili Kriz Yönetimi Mustafa Bekmezci, Nazan Çağlar
Aile İşletmelerinde Marka Stratejileri ve Farklı Uygulamalar İge Pırnar, Ozan Altın
Türkiye’deki Asırlık Aile İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi Tuncay Odabaş, Esra Gökçen Kaygısız
Aile İşletmelerinde İnformal İletişim Bağlamında Dedikodunun/Söylentinin Yeri ve Sürdürülebilirlik Mehmet Alper Akdemir, Canan Gamze Bal
Aile İşletmeleri Çalışanlarının Bilişsel, Duygusal ve Sosyal Davranışsal Eğilimlerinin, Finansal Yatırım Araçları ile İlişkisi Müge Çetiner, Emine Sever, Mahmut Paksoy
Şirketlerin Yaşam Döngüsü Göstergeleri Üzerine Ölçek Çalışması: BİST Uygulaması Rıdvan Yaka
Aile İşletmelerinin Endüstri 4.0 ve Yapay Zekâya Bakışı: Vaka Analizi Ozan Emre Ufacık, Feride Bal, Ergin Ersin
Türkiye’de ESG Raporlaması Yapan Büyük Şirketlerden Örnek Uygulamalarla Aile İşletmeleri İçin Sürdürülebilirlik Muhsin Fuat Bayık
Aile İşletmelerinde İç Kaynak Bağımlılığı ve Kurumsallaşma Feride Bal, Olcay Bige Aşkun
Aile İçinde Çocuk: Mekânsal Bir Bakış Açısı Süreyya Temelli
Aile Anayasasına 5N1K Yaklaşımı: “Şener Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.” Örnek Olay İncelemesi” Yakup Selvi, Tekin Şener, Serpil Demir, Havva Nur Çiftci
Aile İşletmelerinde Liderlik Tarzlarının Çalışanların İş Performansları Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama Deniz Sönmez