Skip to main content

Tam Metin Yazım Kuralları

İngilizce özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. İngilizce özetin;
Yazı karakteri    : Times New Roman, Punto    : 11 punto, - Satır aralığı: tek olmalıdır.

Key word: (11 punto-arial-bold) 3-5 adet key word verilmelidir. (11 punto Times New Roman)
Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Özetin;
Yazı karakteri    : Times New Roman, Punto    : 11 punto, - Satır aralığı    : tek olmalıdır.

Anahtar Kelime: (11 punto-arial-bold) 3-5 adet anahtar kelime verilmelidir. (11 punto Times New Roman)

1. GİRİŞ (12 PUNTO-ARIAL-BOLD)

Bildiriler Microsoft Word formatında ve .doc uzantılı olarak hazırlanmalıdır. Microsoft Bildirinin bütün metin bölümlerinde Times New Roman yazı karakteri (11 punto ve tek satır aralığı) ve tam blok (Yaslı) olmalıdır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı açık şekilde belirtilmelidir. Bildiri toplam 15 sayfayı geçmeyecek şekilde ve yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri içinde kullanılan fotoğraf ya da resimler .JPG, .TİFF ya da .PDF formatmarından birinde kayıt edilerek ayrıca gönderilmelidir. Bildiriler son teslim tarihine kadar  https://aik2022.iku.edu.tr adresinde bulunan kayıt formu ile gönderilmelidir.   

2. İKİNCİ ANA BAŞLIK (12 PUNTO-ARIAL-BOLD)

Kaynaklar metin içerisinde cümle içerisinde veya sonunda kullanılması durumlarına göre ya da dipnot  kullanılabilinir. Bildiride kullanılan eşitlikler sırayla numaralandırılmalıdır.  
Şekil ya da resimlerin başlıkları şekillerin ya da resimlerin altına gelecek biçimde, ortalanarak ve numara verilerek yazılmalıdır. Şekil ya da resim başlıkları 10 punto Times New Roman ve Bold olmalıdır. Tablo başlıkları tabloların üstüne gelecek biçimde, ortalanarak ve numara verilerek yazılmalıdır. Tablo başlıkları 10 punto Times New Roman ve Bold olmalıdır.