Skip to main content

Yayın Olanakları

Değerli katılımcılarımız,

Kongremizde sunulacak bildiriler için aşağıda yer alan yayın olanakları bulunmaktadır. 

Not: Dergilere sadece kongrede sunulan bildiriler arasından “Bilim Kurulu”muzun yönlendirmesi dahilinde yayınlar kabul edilecektir. Bilim Kurulu’nun yönlendireceği dergilerde yayın yapmak isteyen katılımcılarımızın dergilerin şekil şartları ve hakem değerlendirme sürecine göre çalışmalarını revize etmesi gerekebilir.